Industriële ventilatie

Artiliège is ook zeer actief op het domein van luchtzuivering en industriële ventilatie.

Elke activiteit gaat gepaard met de productie van afval in de werkomgeving: stof, zaagsel, druppeltjes…

Om het naleven van de voorschriften van de milieunormen te verzekeren en een welzijnsbeleid op het werk te voeren, begeleidt Artiliège u bij het vinden van de passende oplossingen.

Op basis van uw aanvragen, stellen we u oplossingen voor zoals :

  • Ventilatie van de werkplekken, afgesloten ruimten…
  • Afzuiging van: lasgassen, toxische dampen, gassen afkomstig van testlaboratoria…
  • Gecentraliseerde stofafzuiging (steengroeven, cementfabrieken, papierfabrieken, meststoffenfabricage spanen (zagerijen, mechanische werkplaatsen…) en tal van andere toepassingen. Onze installaties zijn over het algemeen uitgerust met een heel doeltreffende filter en een aanzuigventilator. De geïnstalleerde filters worden in de meeste gevallen gefabriceerd in onze werkplaatsen, en maken filteringsgraden van meer dan 99 % mogelijk en dit voor debieten tot 60.000 m³/h.
  • Ventilatie van elektrische onderstations, compressorlokalen en andere oververhitte lokalen.
  • Luchtdebietmetingen en rapportering.
  • Studiebureau voor wijziging en/of verbetering van ventilatiesystemen.
  • Bepaling van de afmetingen van de kokers en berekening van de drukverliezen.