Textiel kokers

De verdeling van de lucht via textiel kokers resulteert in een perfecte luchtverspreiding (homogeniteit van de temperaturen, vermijden van laagvorming). Bovendien wordt het comfort verhoogd door de beheersing van de luchtsnelheden en -temperaturen. Ze zorgt voor ook een perfecte hygiëne door de mogelijkheid om een geregeld onderhoud te doen gezien de eenvoudige demontage om ze zo nodig door een tweede stel luchtkokers te vervangen.