Hoe de volumieke massa (ook soortelijke massa of soortelijk gewicht genoemd) van een gas berekenen op een bepaalde temperatuur en druk?

filed under: