Onderhoud

 • Volledig onderhoud van en verhelpen van storingen van industriële ventilatoren van alle types, allerhande vermogens en merken
 • Spoedinterventie 24 uur / 24 – 7 dagen / 7 – Wachtdienst
 • Montage en installatie van ventilatoren en luchtkokers (aanzuig- en persleidingen)
 • Trillingsmetingen en -diagnose
 • Luchtmetingen
 • Statische en dynamische uitbalancering ter plaatse met behulp van draagbare uitbalanceertoestellen
 • Uitlijning van assen met behulp van laserstralen

Advies en diensten

Advies

 • Oplossingen voor de onderhoudsstrategie
 • Correctief onderhoud
 • Preventief onderhoud
 • Predictief onderhoud
 • Totaaloplossingen voor het onderhoud van draaiende machines
 • Wijzigingen, modernisering en verbetering van de aandrijfsystemen
 • Machines met glijlagers (kussenblokken)

Werk in onderaanneming

 • Onderhoudscontracten op maat
 • Contracten voor totaal onderhoud van machineparken
 • Predictieve onderhoudscontracten (trillingscontrole, uitlijning met behulp van laser, uitbalancering…)

Interventies ter plaatse en in de werkplaats

 • Demontage en hermontage ter plaatse van draaiende machines (motoren, pompen, reductiekasten, compressoren, rollen…)
 • Installaties van de systemen voor het opvolgen van het trillingsgedrag online en offline
 • Controle, diagnose, onderhoud en vervanging van de glijlagers (kussenblokken)
 • Ontregeling en regeling van glijlagers
 • Fabricage en montage van chassis voor motoren en aandrijfsystemen
 • Fabricage van onderdelen en mechanische samenstellingen volgens tekening of op maat
 • Montage ter plaatse en indienststelling van nieuwe installaties
 • Reparaties in de werkplaats van: motoren, pompen, reductiekasten, drukopvoerpompen, rollen…

Uitbalancering in de werkplaats

Het uitbalanceren in de werkplaats wordt uitgevoerd door middel van een computergestuurd wielbalanceerapparaat CEMB HOFFMANN Z4500 GGV, waarmee de schoepenwielen van ventilatoren en pompen, cilinders, krukassen, vliegwielen en turbines uitgebalanceerd kunnen worden

Capaciteit:

 • 4500 kg tussen lagers;
 • 2500 kg in overstek;
 • Maximumdiameter: 1900 mm tussen lagers – 2300 mm in overstek;
 • Maximale nuttige lengte tussen lagers: 1970 mm, met mogelijkheid tot uitbreiding tot 4500 mm;
 • Gelijkstroommotor van 22 kW.